Terug naar de kennisbank

Het EnergieKompas voor de juiste route naar Parijs

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

De uitdaging om de doelstellingen van het Parijsakkoord te behalen is enorm. We moeten als gebouwde omgeving gaan versnellen. Een van de aspecten die daarbij speelt is standaardisatie. Niet alleen voor productontwikkeling maar zeer ook voor het verduurzamingsproces alsook voor de communicatie daaromheen tussen stakeholders. Het EnergieKompas is recentelijk ontwikkeld als de standaard voor inzicht en communicatie over energiebesparing/
CO 2-reductie van de gebouwde omgeving.

Al vele jaren is de markt gewend om de energie­efficiëntie van een bestaand gebouw uit te drukken
in het energie la bel. Recentelijk zijn er nieuwe rekenmethoden ontwikkeld {NTA-8800) en zal er
de komende jaren fors ingezet gaan worden op het inzichtelijk maken van labels alsook een aanscherping vanuit de overheid ten aanzien van de minimale eis van een energielabel. In de afgelopen jaren is aanvullend op de
la belsystematiek een indicator ontwikkeld door de DGBC en TVVL die iets zegt over de gemeten energie-efficiëntie van een gebouw. Dit is de WEii-indicator {zie www.WEii.nl) die het finaal energiegebruik op de hoofdmeter vertaalt naar een kWh/m2 gebruiksoppervlak. Deze niet verwarren met de indicatoren van de NTA-8800 welke ook worden uitgedrukt in kWh/m2. In de vorige editie van TVVL Magazine stond een artikel over de WEii-methodiek specifiek voor woningen.