Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

De opinie van… Rob Kouffeld 

Voor TVVL, haar leden en begunstigers, is een betrouwbare elektriciteitsvoorziening van groot belang. Het Nationaal energieakkoord biedt hiervoor onvoldoende garanties. Een andere koers is nodig. Laten we nucleaire energievoorziening verder ontwikkelen en daarnaast bio-energie inzetten voor een gegarandeerde energievoorziening van de industrie en transportmiddelen.

Krachtens zijn missie houdt TVVL zich bezig met installaties in gebouwen. Al deze installaties gebruiken energie. Het veiligstellen van een gegarandeerde energievoorziening voor de gebouwde omgeving hoort dan ook een belangrijk aandachtspunt van TVVL te zijn. Zonder energie staat alles stil. Nederland, en trouwens vrijwel alle landen in de wereld, voorzien nog steeds voor meer dan 90% in hun energiebehoefte met fossiele energie, kolen, olie en gas. Dit kan echter niet zo blijven; fossiele brandstoffen zijn eindig en zullen op den duur door andere brandstoffen moeten worden vervangen. 

Auteur(s): Prof.ir. R.W.J. Kouffeld

Lees meer in de PDF