Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Thermisch comfort en alertheid.

Verschillende studies laten zien dat licht effect heeft op thermo-fysiologie en thermisch comfort. Het is daarom wellicht belangrijk rekening te houden met de lichtcondities tijdens fysiologische studies en deze mee te nemen in het ontwerp van de thermische omgeving in gebouwen. Het doel van de in dit artikel belichte studie is om de effecten van de intensiteit van licht op thermo-fysiologie, thermisch comfort en alertheid te onderzoeken. In het onderzoek worden proefpersonen twee meetdagen blootgesteld aan hetzelfde temperatuur profiel. Echter, de ene meetdag onder dimlicht en de andere meetdag onder licht met een hoge intensiteit. Gedurende de metingen zullen onder andere de kern- en huidtemperaturen, metabolisme, thermisch comfort en alertheid gemeten worden. De metingen worden momenteel uitgevoerd.

Licht speelt een belangrijke rol bij het creëren van een comfortabel en gezond binnenklimaat. Hierbij zijn niet alleen de visuele aspecten van belang. Er dient ook rekening te worden gehouden met de niet-visuele effecten van licht, zoals de invloed op alertheid, stemming en het slaap-waak-ritme (bijv. [1]). Over de relatie tussen licht, thermoregulatie en thermisch comfort is nog weinig bekend. Toch is het aannemelijk dat licht ook een rol speelt in de thermoregulatie en invloed heeft op het thermisch comfort. Licht is essentieel voor de regulering van het circadiaan-ritme en beïnvloedt daarmee ook de kerntemperatuur en huidtemperatuur [2]. Licht in de avond kan de natuurlijke daling van de kerntemperatuur en toename van de distale huidtemperaturen (handen en voeten) onderdrukken [3]. De timing, duur, intensiteit en de kleur van het licht zijn hierbij van belang; grenswaardes zijn echter nog niet bekend. Deze effecten van licht op thermo-fysiologie kunnen leiden tot verandering in thermische sensatie en thermisch comfort.

Auteurs: Ir. M. (Marije) te Kulve, Universiteit Maastricht; dr.ir. L. (Lisje) Schellen, Universiteit Maastricht & Avans Hogeschool; dr.ir. A. (Arjan) Frijns, Technische Universiteit Eindhoven; dr.ir. L. (Luc) Schlangen, Philips Research; prof.dr. W. (Wouter) van Marken Lichtenbelt, Universiteit Maastricht

Lees meer in de PDF