Terug naar de kennisbank

Het binnenmilieu in het hoger onderwijs: ondergeschoven kindje of sleutel tot studiesucces?

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Op 7 maart 2023 verdedigde Henk W. Brink met succes zijn proefschrift met de titel “Examining in-class activities to facilitate academie achievement in higher education: A framework for optimal indoor environmental conditions”. Dit promotieonderzoek richtte zich op de kwaliteit van het binnenmilieu in scholen voor hoger onderwijs. De kwaliteit van de binnenmilieu condities wordt door luchtkwaliteit, de thermische omgeving, het licht
en de akoestische condities bepaald. Dat deze condities verre
van optimaal zijn bleek wel tijdens de coronacrisis. Toen werd duidelijk dat de luchtkwaliteit in klaslokalen, ook binnen het hoger onderwijs, lang niet in alle gevallen voldeed aan de Nederlandse richtlijnen. Dat studenten het binnenmilieu, in relatie tot andere aspecten, laag waarderen binnen het hoger onderwijs was al langer bekend [5]. En in een slecht binnenmilieu kunnen studenten niet optimaal presteren. Het binnenmilieu in klaslokalen ligt daarom steeds meer onder een vergrootglas, de rapportages zijn al heel lang buitengewoon slecht en het lijkt niet beter te worden. Het promotieonderzoek van Henk W. Brink richtte zich echter
op de positieve invloed van het binnenmilieu op studenten en docenten. Maar hoe maak je het nu ècht beter? En hoe doe je dat in een complexe praktijksituatie? Tijdens het onderzoek stond met name het “Programma Frisse Scholen” van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (2018) centraal. Door toepassing hiervan zijn we wel op de goede weg, maar daarmee zijn we er nog niet.

In Nederland en daarbuiten is sprake van een toenemende belangstelling voor het creëren van een gezond en effectief binnenmilieu voor docenten en studenten in het hoger onderwijs. Binnen het promotieonderzoek is bewijs verzameld van interventies die leiden tot verbetering van de leeromgeving in het hoger onderwijs en had tot doel nieuwe kennis te verwerven voor het creëren van optimale binnenmilieucondities die de activiteiten in de klas, d.w.z. het lesgeven en leren, het beste faciliteren en daarmee de academische prestaties bevorderen. Met de academische prestatie van docenten en studenten wordt de prestaties op korte termijn, bijvoorbeeld tijdens een college, en de academische prestaties op lange termijn, bijvoorbeeld gedurende een cursus of een academisch jaar bedoeld.