Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Asset Management als voorwaarde.

De Nederlandse vertaling van de ‘ISO 55000 Asset Management’-norm is op onlangs geïntroduceerd. De norm is opgebouwd uit drie delen: ISO 55000 (overzicht, principes en terminologie), ISO 55001 (managementsysteemeisen) en ISO55002 (richtlijnen voor het toepassen van ISO 55001). Deze normenserie geeft eigenaren van kapitaalgoederen (‘asset owners’) een instrument in handen om hun ‘assets’ gedurende de hele levenscyclus op een doelmatige, duurzame en kosteneffectieve wijze te beheren, afgestemd op de behoeften van de stakeholders.

Asset Management is geen nieuwe term. In 2004 kwam de eerste PAS55-serie uit als handvat voor goed Asset Management. PAS55 wordt wel gezien als de voorloper van de ISO55000 serie. Het grote succes van PAS 55 en de internationale aandacht voor Asset Management, die mede door deze norm ontstond, heeft mede geleid tot de ontwikkeling van ISO 55000. Op dit moment is er (nog) geen specifieke norm beschikbaar voor vastgoedorganisaties. Asset Management wordt nog voornamelijk toegepast in sectoren als energie, olie & gas, industrie en infrastructuur. Mede door de behoefte aan risicobeheersing, duurzaamheidsambities, ICT-ontwikkelingen, veranderingen in wet- en regelgeving, en veranderingen in financieringswijzen, ontstaat ook binnen de grotere vastgoedorganisaties, als ziekenhuizen, universiteiten, woningcorporaties en gemeenten behoefte aan Asset Management om zodoende grip te krijgen op voornoemde aspecten. De ‘ISO 55000’-norm dient in de eerste instantie niet gezien te worden als een certificeringsnorm. De norm kan met name worden gebruikt voor het verkrijgen van inzicht en het bieden van handvatten bij het aanleggen van structuur. Met deze norm hebben eigenaren van kapitaalgoederen, de asset owners, een instrument in handen om waarde toe te kennen aan hun assets en de mogelijkheid om deze gedurende de levenscyclus op een beheersbare, duurzame en kosteneffectieve wijze te beheren. De kracht van de ISOnorm is dat deze schetst waarop goed Asset Management gebaseerd is. Men dient deze norm vooral te zien als een hulpmiddel om tot een hoog functioneel en technisch niveau te komen tegen optimale kosten in relatie tot de levenscyclus.

Auteur: M. (Marcus) Boesenach, consultant Vastgoedoptimalisatie, DuurzaamGebouw B.V.; bestuurslid Sectie Onroerend Goed, NVDO; nms. NVDO in de agendacommissie van Platform Duurzame Huisvesting, portefeuille projecten.

Lees meer in de PDF