Terug naar de kennisbank

Grote veranderingen voor Legionellapreventie

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Nieuwe Drinkwaterwetgeving

Per 1 juli 2011 is de nieuwe Drinkwaterwetgeving in werking getreden. Dit heeft grote veranderingen meegebracht voor de Legionellapreventie bij prioritaire installaties. Maar dit is niet het enige dat impact heeft op de installatiesector en gebouweigenaren en gebruikers. Er gelden strengere eisen voor materiaalgebruik, net als bij de toepassing van huishoudwater. Drinkwaterbedrijven krijgen een wettelijke verplichting om altijd een bepaalde hoeveelheid water te leveren onder een bepaalde druk.

De wetgeving betreft Nieuwe bepalingen inzake de productie en distributie van drinkwater en de organisatie van de openbare drinkwatervoorziening. Met de nieuwe Drinkwaterwetgeving worden de Waterleidingwet en het Waterleidingbesluit vervangen door:a.  Drinkwaterwet;b.  Drinkwaterbesluit;c.  Ministerile Regelingen:  1.    Regeling Materialen en Chemicalin in contact met drinkwater en warmtapwater;  2.   Drinkwaterregeling;  3.  Legionellaregeling;  4.  Afsluiten kleinverbruikers.Dit artikel is gebaseerd op een presentatie tijdens het TVVL Nationaal congres sanitaire technieken van 21 juni 2011. Bij het opstellen van de presentatie voor dit congres was alleen de definitieve tekst van de Drinkwaterwet bekend. Voor het Drinkwaterbesluit en de Ministerile Regelingen is uitgegaan van concepten uit februari en maart 2011. Dit betekent dat de definitieve wetgeving op punten kan verschillen met dit artikel.

Auteur(s): Ing. E. (Eric) van der Blom, beleidsmedewerker Sanitaire technieken, Uneto-VNI

Lees meer in de PDF