Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht

De bouw gebruikt een enorme hoeveelheid grondstoffen: 40% van alle wereldwijd gebruikte grondstoffen zijn bouw gerelateerd. Voor Nederland geldt een vergelijkbaar cijfer, terwijl de bouw slechts ongeveer 6% van het Nederlands Bruto Nationaal Product uitmaakt. In 1989 werd de bouw doelgroep van milieubeleid met het uitkomen van het Nationaal MilieubeleidsPlan Plus en de bijlage Duurzaam Bouwen. Het milieubeleid was gefundeerd op drie pijlers: integraal ketenbeheer, energie-extensivering en kwaliteitsbevordering. 

Het onderdeel energiebesparing kreeg de afgelopen jaren terecht de meeste aandacht. Bekijk je een gebouw over zijn gehele levensduur, dan is de door energiegebruik gerelateerde milieubelasting ook verreweg het grootste aandeel in de totale milieubelasting. Ongeveer 80% van de totale milieubelasting is energie gerelateerd, terwijl zon 20% materiaal gerelateerd is. Dus terecht wordt er veel aandacht gegeven aan energiebesparing.

Auteur(s): Prof.dr.ir. Michiel HAAS< OPRICHTER EN DIRECTEUR VAN HET Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) en hoogleraar Materiaal & Milieu aan de TU-Delft

Lees verder in PDF.