Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Ontwerp, regeling en langetermijnprestatie

Dit artikel gaat in op het belang van de regeling van warmtepompsystemen, in zowel de ontwerp- als gebruiksfase, gekoppeld aan een traag reagerend afgiftesysteem zoals betonkernactivering (BKA) en een boorveld met verticale warmtewisselaars (figuur 1). Aangetoond wordt de aanzienlijke meerwaarde van een modelgebaseerde predictieve regelstrategie (MPC) ten opzichte van een conventionele regelgebaseerde strategie (RBC) voor het reduceren van zowel de investeringskosten als werkingskosten. 

ONTWERP . WARMTEPOMPSYSTEEM In gebieden waar de bodemgesteldheid geen . koude/warmteopslag in aquifers toelaat,  biedt een boorveld met gesloten verticale . warmtesondes een goed alternatief. De diepte,  het aantal en de configuratie van de boor putten hangt af van de bodemeigenschap pen en het warmte en koudevraagprofiel.  Ontwerpsoftware zoals EED (Earth Energy . Designer) bepaalt de boorputlengte op basis . van de gemiddelde maandelijkse warmte en . Figuur 1 Met een grond gekoppeld warmtepompsysteem met betonkernactivering aan afgiftezijde en . een boorveld aan bronzijde is het mogelijk om met een hoge COP te verwarmen en passief te koelen.

Auteur(s): Dr.ir. S.D. (Clara) Verhelst en prof.dr.ir. L.M.L. (Lieve) Helsen, Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), Departement Werktuigkunde, Afdeling Toegepaste Mechanica en Energieconversie, Belgi

Lees meer in de PDF