Terug naar de kennisbank

Goede werking sifons in binnenrioleringssystemen

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Ontwikkeling van een testmethode

Als onderdeel van het ST-beleidsplan wordt door de TVVL afdeling Sanitaire Technieken deelgenomen aan het jaarlijkse CIBW062 symposium. CIB staat voor International Council for  Research and Innovation in Building and Construction. Het  congres dient om wereldwijd kennis uit te wisselen op het gebied  van sanitaire installaties, ht platform voor de deelnemers uit verschillende landen om de resultaten van hun onderzoek te presenteren. In september 2008 organiseerde de Hong Kong Polytechnic  University het symposium. De heer D.A. Kelly presenteerde daar  een methodiek om in nieuwe en bestaande gebouwen automatisch  de werking van watersloten in sifons regelmatig te kunnen controleren.

Het niet goed functioneren van  watersloten in stankafsluiters  kan grote gevolgen hebben  voor de volksgezondheid. Nog vers in  het geheugen ligt de SARS-epidemie  in Amoi Garden in Hong Kong. Daar  was een uitgedroogd sifon de oorzaak van het verspreiden van het zeer  besmettelijke Severe Acute Respiratory  Syndrome (SARS-virus) met meerdere  dodelijke slachtoffers tot gevolg. Tot  op heden is het niet mogelijk om de  status van de watersloten in sifons in  gebouwen te controleren, met het gevolg dat het waterslot in de sifon voor  een deel verdampt of in het slechtste  geval een onbepaalde tijd droog staat  zonder dat dit opvalt.

Auteur(s): D.A. KellyVertaling en bewerking ing. W.G. van der Schee en W.J.H. Scheffer

Lees meer in de PDF