Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Met het hoger worden van de leeftijd van de mens, loopt het visuele vermogen terug en neemt anderzijds de behoefde aan meer licht toe om toch goed te kunnen zien. Ouderen hebben daarom specifieke behoeften wat betreft de verlichting van (leef)ruimten. Dit fenomeen is al langer bekend, maar er zijn tot op heden geen normen en richtlijnen beschikbaar die hiermee voldoende rekening houden. Daarom heeft Jan Meutzner van MLD (Meutzner Licht Design) opdracht gekregen van de Stichting KIEN om de brochure aanbevelingen voor de verlichting in ouderenhuisvesting te schrijven. In dit artikel worden de belangrijkste onderwerpen geanalyseerd en toegelicht.

In 2012 is in opdracht van de stichting KIEN (Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland) door de TU Eindhoven onderzoek gedaan naar de toepassing van dynamische verlichting in gezamenlijke woonruimten op psychogeriatrische afdelingen (oudere mensen met dementie) van zorginstellingen. De bezochte zorginstellingen hebben kenbaar gemaakt anoniem te willen blijven.

Auteur(s): Ing. H.J.J. (Jan) Meutzner, Meutzner Licht Design

Lees meer in de PDF