Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Sinds de eerste koper-zilverionisatiesystemen de verplichte toelating van het Ctgb ontvingen in februari 2010, heeft de markt deze legionellapreventieapparatuur omarmd. De effectiviteit is geprezen: daar waar thermisch beheer en fysische technieken onvoldoende bescherming bieden tegen legionellagroei, creëren koperzilverionisatiesystemen legionellavrije drinkwaterinstallaties en koeltorens. Toch is het belangrijk een kanttekening te plaatsen, want zonder goed beheer deugt geen enkel systeem.

Met de invoering van het Drinkwaterbesluit in juli 2011 zijn de koper-zilverionisatiesystemen onderdeel van de legionellabeheerstechnieken geworden. De markt liep daar al enigszins op vooruit. In het begin moesten de leveranciers de techniek zwaar pushen. Echter, sinds een jaar of twee is er vanuit de markt een steeds sterkere vraag ontstaan naar deze systemen. Koper-zilverionisatie mag worden ingezet na een legionella-overschrijding van 100 kolonievormende eenheden per liter bij locaties die vallen onder prioritaire instellingen. Volgens de toelating van het Ctgb mag een koperzilverionisatiesysteem namelijk niet preventief ingezet worden. Voor het verschijnen van het Drinkwaterbesluit werd de inzet van een koper-zilverionisatiesysteem gehouden aan de zogenoemde VROM-ladder. Deze ladder zou herschreven worden in Artikel 9 van de Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater. Maar dit artikel heeft het Ministerie van I&M bij nader inzien niet ingevuld.

Auteur: J. ( Jan Berend) Zweerts, Ateca watercare and service

Lees meer in de PDF