Terug naar de kennisbank

Glijdend setpoint aan de hand van de ATG-Methodiek

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Begin 2005 is de ATG-methode gelanceerd. Met deze methode kan het comfort binnen een gebouw op een eenvoudige wijze worden beoordeeld en gecommuniceerd. Zie [1 – ISSOpublicatie 74: “Thermische behaaglijkheid – Eisen voor de binnentemperatuur in gebouwen”, maart 2004] . Zie ook [2] en [3].

In een zogenaamd “ATG-plaatje1)” komen alle comfortpunten te staan als functie van een gewogen buitenluchttemperatuur; gewogen over het momentane daggemiddelde op de betreffende dag en de drie dagen ervoor. In dit plaatje komen 90 %-, 80 %- en 65 %-grenswaardelijnen te staan. Vallen alle punten binnen de 90 %-grens dan is het een A-gebouw, binnen de 80 %-grens dan is het een B-gebouw en binnen de 65 %-grens dan is het een C-gebouw.

Auteurs: ir. A.J.Th.M. Wijsman*, V. Kok*, ir.W. Plokker

Lees meer in de PDF