Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

De invloed van de gebouwde omgeving op de vitaliteit en productiviteit van de gebruikers is alom bekend, maar hoe groot deze precies is in een specieke situatie, is minder duidelijk. Dit resulteert in een behoefte aan een methodologie, die de korteen lange termijn gezondheidseffecten van de verschillende constellaties van de gebouwde omgevingen kan voorspellen. Bovendien wordt het steeds belangrijker de gezondheidseffecten te kwanticeren, vanwege een verouderende bevolking, de groeiende wens naar productiviteit en kwaliteit van leven en de veranderde kijk op risicos in de Informatiemaatschappij. Immers voert de mondige burger meer en meer de boventoon, waardoor de aandacht voor gezondheid de laatste jaren een nieuwe impuls heeft gekregen. 

Het onderzoek dat ten grond slag ligt aan dit artikel is verricht in opdracht van het Ministerie van VROM en betrof een onderzoek naar de wisselwerking tussen een verdere aanscherping van de Energie-Prestatie-eis en gezondheids Relatie bouwkundige- en installatietechnische maatregelen met de ziektelast. – FIGUUR 1 risicos. De rapportage hiervan is onlangs gebruikt door de minister van VROM om Kamervragen te beantwoorden over gezondheidsklachten door balansventilatie.  In het onderzoek onder leiding van TNO Bouw (nu TNO Bouw en Ondergrond) werd samengewerkt met TNO Inro (nu onderdeel van TNO Bouw en Ondergrond) te Delft en met de Technische Universiteit Eindhoven, faculteit Bouwkunde, in het bijzonder de leerstoel Gezondheidstechniek van het Gebouw. Dit artikel beschrijft de methode en enkele opvallende uitkomsten uit voornoemd onderzoek. Om de gezondheidseffecten van bouwkundige en installatietechnische keuzen te vergelijken is in dit onderzoek gebruik gemaakt van het in wetenschap en beleid veelgebruikte DALY-concept (Disability Adjusted Life Years).

Auteur(s): dr. L.G.H. Koren, ir. C.E.E. Pernot en prof.dr. J.E.M.H. van Bronswijk

Lees meer in de PDF