Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Woninginstallaties kunnen eenvoudig aanleiding geven tot hinderlijke geluidniveaus waarbij door bewoners in het algemeen wordt geklaagd over slaapproblemen/slaapverstoring. Een en ander wordt voor een belangrijk deel bepaald door het relatief lage achtergrondgeluidniveau dat in appartementen optreedt mede als gevolg van de verbeterde geluidwering van de gevels. Bewoners verlaten/verkopen bij aanhoudende klachten het appartement, dragen oordopjes of zetten de betreffende installaties uit. Het voldoen aan de Bouwbesluiteis van 30 dB(A) voorkomt deze problemen niet. Om geluidhinder te voorkomen dient het installatiegeluidniveau in woningen/appartementen ruisachtig te zijn en maximaal 25 dB(A) te bedragen, bij voorkeur niet hoger te zijn dan 20 dB(A). In dit artikel wordt een aantal voorbeelden gegeven van geluidproblemen in appartementen door technische installaties. Het tijdig inschakelen van een deskundige op het gebied van installatiegeluid voorkomt gezondheidsproblemen.

Installaties zoals deze voorkomen in woningen, woon en utiliteitsgebouwen, kunnen uw gezondheid benvloeden. Het doel van deze installaties is om voor u en andere aanwezigen een gezond en comfortabel binnenklimaat te realiseren in de woning of het gebouw waarin u verblijft c.q. werkt. Hiervoor zijn technische installaties onontbeerlijk, een gezond en comfortabel binnenklimaat kan namelijk niet zonder technische installaties worden gerealiseerd.De werking van installaties leidt mede tot opwekking/afgifte van geluid en trillingen; feitelijk zijn deze te beschouwen als de bijwerkingen van de installaties. Van bijwerkingen van medicijnen kun je, afhankelijk van een groot aantal parameters, goed ziek worden. Dan is het middel erger dan de kwaal. Dit kan ook gelden voor installaties (middelen) die bedoeld zijn voor verbetering van de leefomgeving (verhelpen gebrek aan comfort/klimaat=kwaal), als ze niet in alle opzichten voldoen aan de hieraan te stellen eisen. De bijwerkingen geluid en trillingen van installaties kunnen evenzo aanleiding geven tot negatieve effecten voor uw gezondheid. Dit zal in het algemeen alleen het geval zijn als het geluid hoorbaar is en de trillingen waarneembaar/voelbaar zijn.De wereld gezondheidsorganisatie (WHO) stelt: Gezondheid is niet louter de afwezigheid van ziekte, maar een staat van fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden. Geluid en trillinghinder kunnen volgens deze definitie worden beschouwd als negatieve gezondheidseffecten. Van alle milieublootstellingen staat geluid (en trillingen) volgens onderzoeken van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid (RIVM) op de tweede plaats van (gezondheids)bedreigingen, achter fijnstof (lange termijneffect). 

Auteur(s): Ing. J. (Jan) Buijs, Peutz

Lees meer in de PDF