Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Relaties tussen binnenmilieucondities enerzijds en gezondheid en comfort van kantoormedewerkers anderzijds zijn complex. Veel prikkels of stressoren kunnen zowel kortdurende als langdurende effecten veroorzaken. Maar het is ingewikkeld om relevante relaties te leggen tussen deze effecten en metingen van de chemische en fysische binnenmilieuparameters. Het lijkt noodzakelijk om de procedures voor binnenmilieuonderzoek te verbeteren. Dit kan de kans op een succesvolle bepaling van oorzaak/effect-relaties in toekomstige binnenmilieustudies vergroten.

INLEIDING Eerdere studies hebben aangetoond hoe complex relaties tussen binnenmilieucondities enerzijds en gezondheid en comfort van kantoormedewerkers anderzijds kunnen zijn. Er zijn veel prikkels (stressoren) in gebouwen (zoals thermische factoren, lichtaspecten, vocht, schimmel, lawaai en trillingen, straling, chemische stoffen en deeltjes) die effecten additief of door ingewikkelde interacties (synergistisch of antagonistisch) kunnen veroorzaken. Het is aangetoond dat blootstelling aan deze stressoren zowel kortdurende als langdurende effecten te weeg kunnen brengen. Een hele reeks van effecten zijn met deze stressoren geassocieerd, zoals het Sick Building syndroom, gebouwgerelateerde ziekten en productiviteitsverlies. Recente studies laten zien dat binnenmilieucondities ook geassocieerd worden met mentale effecten, ziekten die langer de tijd nodig hebben om zich te openbaren (zoals hart en vaatziekten en een variteit aan astma gerelateerde gezondheidseffecten) of obesitas [1].Het leggen van relevante relaties tussen metingen van chemische en fysische binnenmilieuparameters (als indicatoren voor stressoren) en effecten blijft moeilijk. Dit ondanks dat eerdere studies relaties hebben . aangetoond tussen binnenmilieustressoren en comfort, gezondheid en productiviteit in een kantooromgeving [2].

Auteur(s): Dr.ir. P.M. (Philomena) Bluyssen en Y (Yvonne) de Kluizenaar, TNO, Delft

Lees meer in de PDF