Terug naar de kennisbank

Gezondheid en comfort door persoonlijke conditionering

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Klimaatbeheersing is verantwoordelijk voor een groot deel van de energievraag van de gebouwde omgeving. Met name het strikt regelen van het binnenklimaat is bijzonder energie-intensief. Het slim gebruiken van gecontroleerde temperatuurvariaties, in tijd en ruimte, kan bijdragen aan flinke energiebesparingen. Daarnaast kan blootstelling aan milde koude en warmte positieve gezondheidseffecten teweegbrengen. Dit artikel beschrijft een recente studie over de effectiviteit van een persoonlijk comfort systeem dat bewust gericht is op het voorkomen van lokaal thermisch discomfort onder dynamische omgevingstemperaturen voor een betere gezondheid en lagere energievraag. 
 

Het conventionele paradigma rondom het binnenklimaat 
Het overgrote merendeel van ons leven brengen we binnen door, zo ongeveer 80-90% van onze tijd [1]. Hierdoor is het evident dat de kwaliteit van het binnenklimaat een fundamentele rol speelt voor ons comfort, onze gezond­heid en productiviteit. Het primaire doel van binnenklimaatbeheersing is het bieden van thermisch comfort. In het algemeen geldt dat onze lichaam­stemperaturen binnen strikte grenswaarden gehouden dienen te worden om thermisch comfort te bieden, waarbij het belangrijk is te begrijpen dat de mens veel invloed heeft op deze lichaamstemperaturen middels fysiologische mechanismen (bijv. huiddoorbloeding, transpiratie, en warmtegeneratie door spieren) en gedragsaanpassingen (bijv. het aanpassen van kleding). 

Daarnaast spelen ook psychische mechanismen een rol die op hun beurt weer gedrag en fysiologische mechanismen kunnen beïnvloeden (bijv. verwachtingspatronen). De mens is dus geen passief object, maar is in een continue staat van interactie met haar omgeving en past zich aan. Echter, ondanks de flexibiliteit van de mens ten aanzien van thermoregulatie en comfort, is in de 20st• eeuw het paradigma ontstaan dat een zo constant mogelijk binnenklimaat, zowel in tijd als in ruimte, nodig is om zoveel mogelijk mensen thermisch comfort te bieden. En zo geschiede, zowel in de ontwerpfase als in de operationele en beheerfase wordt veelal uitgegaan van een strikt binnenklimaat zonder noemenswaardige variaties in temperatuur gedurende de dag of over de seizoenen. 

 

Lees meer in de PDF