Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

De Haagse Hogeschool in Delft, deel II

‘Wat is de meerprijs als we ons nieuwe schoolgebouw energieneutraal willen maken?’ Die vraag stelde De Haagse Hogeschool in 2003 aan DWA installatie- en energieadvies. Geen eenvoudige vraag. Een voorstudie van acht weken resulteerde in een beslisdocument dat de integrale rode draad zou vormen tijdens het ontwerpproces. DWA-projectleider ingenieur Rüdiger Drissen vertelt hierover. Maar ook over de technische snufjes van deze aantrekkelijke, duurzame huisvesting voor 1.600 studenten techniek.

BESLISDOCUMENT
“We zijn niet begonnen met het berekenen van de meerprijs voor een energieneutraal pand”, legt Drissen uit. “Dan zouden we namelijk door één bril naar de ontwikkeling van het pand hebben gekeken: een duurzame bril. We hebben juist gepleit voor een integrale aanpak: niet alleen rekening houden met de wens ‘energieniveau = nul’, maar ook met andere factoren. Om alle weegfactoren duidelijk in kaart te brengen, hebben we een voorstudie gedaan. Natuurlijk was de visie van de opdrachtgever het uitgangspunt, maar ook de gebruikers, studenten en docenten hebben een grote rol gespeeld.” Op basis van interviews, workshops en onderzoek zijn de volgende weegfactoren opgesteld: – onderwijs en functionaliteit; – flexibiliteit; – duurzaamheid; – uitnodigende aspecten; – externe uitstraling; – investering; – exploitatie. “Deze weegfactoren vormden samen het beslisdocument”, vervolgt Drissen. “Op basis hiervan is een aantal modellen voor het nieuwe gebouw van De Haagse Hogeschool ontwikkeld. De weegfactoren waren in ieder model anders verdeeld. Bij model A woog bijvoorbeeld duurzaamheid zwaarder mee dan bij model B, waar de functionele aspecten een belangrijkere rol speelden. Uiteindelijk is de architect aan de slag gegaan met een ontwerp op basis van de kernwaarden: gezonde leeromgeving, flexibiliteit en energiebesparing.”

Auteur: Drs. F. (Frida) Bijl

Lees meer in de PDF