Terug naar de kennisbank

Geothermische warmtepompen n betonkernactivering

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Optimaal ontwerp en regeling van kantoorgebouwen

De combinatie van geothermische warmtepompen (GEO-WP) en betonkern-activering (BKA) in kantoorgebouwen heeft een energiebesparingspotentieel van 20 tot 70% vergeleken met conventionele verwarmings- en koelinstallaties [4,5,10,20]. Beide kunnen beschouwd worden als state-of-the-art technologien. Toch worden deze potentile energiebesparingen in de praktijk zelden gehaald omwille van niet optimale integratie van componenten in het globale systeem, evenals inefficinte regeling [5,7,13,14,15,16,17]. 

GEOWP danken hun energiebesparingspotentieel aan de grondkoppeling en de combinatie met lage temperatuur warmteafgiftesystemen of hoge temperatuur koelsystemen (zoals vloerverwarming en BKA). Hierdoor kan het temperatuurverschil tussen bron en afgifte laag gehouden worden, wat een positief effect heeft op de prestatie van de warmtepomp. Bovendien kan de koude, die tijdens het stookseizoen in de bodem wordt opgeslagen, tijdens de zomer gebruikt worden voor directe koeling (via eenvoudige warmtewisselaar, zie figuur 1). Voldoende aandacht moet hierbij uitgaan naar de thermische balans in de bodem, zodat ook het gebruik hiervan op lange termijn aan de duurzaamheidseisen voldoet. Daarom is het belangrijk dat het gebouw gekarakteriseerd wordt door zowel een koel als een warmtevraag (zie figuur 2).

Auteur(s): Prof.dr.ir. L.M.L. (Lieve) Helsen,, ing. J. (Jan) Hoogmartens,4, dr.ir. M. (Maarten) Sourbron, dr.ir. C. (Clara) Verhelst, dr.ir. J.L.M. (Jan) Hensen Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), Departement Werktuigkunde, Afdeling Toegepaste Mechanica en Energieconversie, Belgi;  Technische Universiteit Eindhoven, Faculteit Bouwkunde, unit Building Physics & Services;  Geotabs Project Cordinator; 4 Geotabs Project Manager

Lees meer in de PDF