Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Geothermie is een duurzame techniek die warmte uit de aarde gebruikt om gebouwen of kassen te verwarmen. De warmte is afkomstig uit diepe warmwaterbronnen (60C en hoger) die zich twee kilometer onder de oppervlakte bevinden. Productiefaciliteiten zijn overbodig, omdat de in het warme water aanwezige energie relatief eenvoudig kan worden omgezet. De techniek is robuust en betrouwbaar. In tegenstelling tot andere duurzame technieken benvloeden weersomstandigheden de energielevering uit een geothermische bron niet.

Er zijn legio duurzame technieken die gebruik maken van de bodem. Een opkomende techniek is geothermie, waarbij energie wordt gebruikt dat in bodemwater met een relatief hoge temperatuur is opgeslagen. Geothermie is veel directer toe te passen dan warmte/koudeopslag (WKO), waarbij overtollige warmte of koude in de bodem wordt gebracht en bij warmtevraag weer uit de bodem wordt gehaald. Het (relatieve) nadeel is dat geothermische warmte veel dieper onder het aardoppervlakte zit.In Nederland is geothermische, nuttige warmte doorgaans beschikbaar vanaf 1.500 m onder het aardoppervlak. Het fraaie van geothermische warmte is dat er door de hoge watertemperatuur geen aanvullende installaties zoals warmtepompen nodig zijn om de kwaliteit van energie te verbeteren. De reden hiervoor is de hoge temperatuur van het opgepompte water. In Nederland neemt de temperatuur gemiddeld toe met 31C per kilometer boordiepte [stichting geothermie, 2011]. Op 2 km diepte is de temperatuur ongeveer 60C. Dit water hoeft vanwege de hoge temperatuur niet meer te worden naverwarmd en is bovendien het hele seizoen beschikbaar. Het maakt geothermie een betrouwbare, robuuste en relatief eenvoudige techniek. Verder zijn de kosten van 10, per GJ laag ten opzichte van andere duurzame technieken (zie figuur 1). Geothermie is een duurzame maatregel omdat de warmte direct beschikbaar is op een hoog temperatuurniveau; additionele energie met behulp van bijvoorbeeld fossiele brandstof is dan niet nodig. In een simpel voorbeeld levert geothermie een besparing op van 70% a 80% ten opzichte van het gebruik van primaire energie (aardgas). Uitgangspunten zijn een gasverbruik van 1.500 m3 in de bestaande bouw, 20% warmteverlies, een COPgeothermie van 30, een COPwarmtedistributie van 50, een dekkingsgraad geothermie van 80% en een dekkingsgraad ketel van 20%. De levensduur van een geothermische bron wordt doorgaans gesteld op minimaal 30 jaar [stichting geothermie, 2011].

Auteur(s): Drs.ing. A. (Arjan) Schrauwen, projectcordinator ISSO

Lees meer in de PDF