Terug naar de kennisbank

Geluid van rioleringsleidingen boven een verlaagd plafond

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Door Peutz is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar rioleringsleidingen boven verlaagde plafonds. Doelstelling van het onderzoek is inzicht te krijgen in het te verwachten geluidniveau ten gevolge van een closetspoeling (en continue doorstroming) wanneer boven een verlaagd plafond een liggend versleepte afvoerleiding is aangebracht. Hiertoe zijn laboratoriummetingen verricht. In grote lijnen valt het onderzoek te verdelen in:-de geluidafstraling van de afvoerleiding;-maatregelen om de geluidafstraling te reduceren door de afvoerleiding te isoleren;-de invloed van het verlaagde plafond.De onderzoeksresultaten zijn verwerkt in het berekeningsmodel SoundSpotSim Plus en worden in dit artikel toegelicht.

Het is geen eenvoudige taak om een prognose te maken van het optredende geluidniveau ten gevolge van een in een gebouw aangebrachte rioleringsinstallatie. Om een betrouwbare inschatting te kunnen maken is inzicht nodig in zowel de geluidafstraling van de rioleringsleiding zelf als van de geluidreductie ten gevolge van de verschillende bouwelementen. Door Peutz is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar rioleringsleidingen boven verlaagde plafonds. Dit onderzoek is verricht in opdracht van ISSO, TVVL, UnetoVNI en diverse producenten, en begeleid door de werkgroep Akoestisch onderzoek rioleringsleidingen boven verlaagde plafonds. Doelstelling van het onderzoek is inzicht te krijgen in het te verwachten geluidniveau ten gevolge van een closetspoeling (en continue doorstroming) wanneer boven een verlaagd plafond een liggend versleepte afvoerleiding is aangebracht. Hiertoe zijn de verschillende invloedfactoren genventariseerd en zijn laboratoriummetingen verricht. Met de verkregen gegevens kan een prognose worden gemaakt en kan worden aangegeven welke voorzieningen moeten worden getroffen om in de onder het plafond liggende ontvangruimte aan een bepaalde streefwaarde te kunnen voldoen. In grote lijnen valt het onderzoek te verdelen in:de geluidafstraling van de afvoerleiding;maatregelen om de geluidafstraling te reduceren door de afvoerleiding te isoleren;de invloed van het verlaagde plafond.De geluidabsorberende kwaliteit, bepaald volgens de nagalmkamermethode, en de overlangsgeluidisolatie van een verlaagd plafond zijn bekende grootheden waarover de meeste leveranciers van plafondpanelen wel informatie kunnen verstrekken. Over de mate waarin een verlaagd plafond het geluid van een afvoerleiding reduceert is weinig tot geen informatie voorhanden. Om deze reden is er een aantal verschillende uitvoeringsvarianten van een verlaagd plafond in het onderzoek betrokken.De volledige onderzoeksresultaten zijn gegeven in rapport [1] en in het berekeningsmodel SoundSpotSim Plus. In dit artikel worden de onderzoeksresultaten samengevat.

Auteur(s): T. (Theo) Scheers, hoofd Peutz Laboratorium voor Akoestiek

Lees meer in de PDF