Terug naar de kennisbank

Gelijktijdig berekenen en beoordelen van gevelprestaties

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Wat is de meerwaarde van het gelijktijdig in n model berekenen van prestatie-indicatoren in termen van visueel comfort, thermisch comfort en bijbehorend energiegebruik in relatie tot het gevelontwerp? Levert deze beoordelingsmethode uiteindelijk een nauwkeurigere, betrouwbaardere, eenvoudigere en snellere gevelprestatiebeoordeling op ten opzichte van de huidige methode, waarbij de gevelprestaties vaak afzonderlijk van elkaar worden berekend? Kunnen ontwerpers uiteindelijk een meer overwogen ontwerpbeslissing nemen en levert het een meerwaarde op in termen van laag energiegebruik en hoog comfort? Dit artikel beantwoordt deze vragen op basis van onderzoek dat gericht is op een ruimte met kantoorfunctie. 

Door de snel groeiende vraag naar beter presterende gevels hebben ontwerpers behoefte aan gebouwprestatieanalysemethoden, die een rele voorspelling kunnen geven van de gebouwprestaties, om weloverwogen ontwerpbeslissingen mogelijk te maken. Vooral in de beginfase van het ontwerpproces moeten veel belangrijke ontwerpbeslissingen worden genomen [1]. Die beslissingen zijn later moeilijk meer aan te passen of brengen een hoop kosten met zich mee, zie figuur 1. Het is daarom van belang om meteen in het beginproces over zoveel mogelijk gedetailleerde informatie te beschikken. Dit vereist een integrale aanpak en een betrouwbare, nauwkeurige ontwerpmethode.Daglichtopeningen zijn de componenten van de gevel die direct invloed hebben op zowel comfortbeleving als het energiegebruik [2]. Juist de aanwezigheid van deze daglichtopeningen verhoogt de complexiteit van het comFiguur 1 Ontwerp en besluitvormingsproces met bijbehorende kosten voor verandering en mogelijkheden voor ontwerpaanpassingen (Cherry and Petronis, 2009).

Auteur(s): Ir. A.B.M. (Alexander) Berk, prof.ir. P.G.S. (Paul) Rutten, dr.ir. M.G. L.C. (Marcel) Loomans, ir. M.P.J. (Marille) Aarts en ir. R.C.G.M. (Roel) Loonen, Technische Universiteit Eindhoven

Lees meer in de PDF