Terug naar de kennisbank

Geïntegreerd modelleren voor gebouwen en wijken

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Elektriciteitsnetten en hun beperkingen

Een verhoogde integratie van energiesystemen en energiestromen in gebouwen en wijken vereist nieuwe tools voor het simuleren van deze geïntegreerde systemen. Het in rekening brengen van elektrische modellen en analyses voor geïntegreerde gebouw- en wijksimulaties komen in dit artikel aan de orde. De behoeften, voordelen en mogelijkheden worden besproken. Traditioneel gebeuren de analyses van gebouwen, thermische systemen en elektrische systemen in hun respectievelijke simulatietools. Niettemin kan een multidisciplinaire analyse van gebouwen en wijken leiden tot een optimalere integratie en interactie van de productie, distributie, controle en opslag in gebouwen en wijken.
 

Het energiesysteem in gebouwen en wijken vormt een hecht netwerk van verschillende energiebronnen, zoals hernieuwbare en fossiele bronnen, en energiestromen, zoals elektriciteit en warmte. Doorheen de jaren is de complexiteit van de integratie en interactie van deze energiebronnen en energiestromen alsmaar toegenomen (zie figuur 1). Voor een effectievere analyse en controle van de verschillende energiesystemen stijgt bijgevolg de behoefte aan geïntegreerde modellen voor het beschrijven van de gebouwen, energieconsumptie en productie van de verschillende systemen, energienetwerken en controle.Dit artikel focust op de voordelen van het in rekening brengen van elektrische modellen en analyses voor geïntegreerde gebouw en wijksimulaties. Traditioneel verzorgen de respectievelijke simulatietools de analyses van gebouwen, thermische systemen en elektrische systemen. Niettemin kan een multidisciplinaire analyse van gebouwen en wijken Figuur 1 Integratie van energiesystemen in gebouwen en wijken (Bron: KU Leuven/Electa – NB).

Auteurs: Ir. J. (Juan) Van Roy en prof.dr.ir. J. (Johan) Driesen; KU Leuven, afdeling Elektrische Energie en Computer Architecturen (Electa), Departement Elektrotechniek Energy Ville

Lees meer in de PDF