Terug naar de kennisbank

Gecontroleerde wateropslag voor platte daken

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Regenwateropslag en -hergebruik is al enkele jaren een preferentie in vele landen in Europa. Vaak moet voor die opslag of buffering kostbare grond worden opgeofferd. Denk hierbij aan de emoties bij het ontpolderen van de Hedwigepolder in ZeeuwsVlaanderen. Surplus Roofing® echter is een gecontroleerde wateropslag voor platte daken. Het biedt een interessant alternatief om het water op het dak te bufferen en kostbare grond waardevollere bestemmingen te geven.

Surplus Roofing® is een ecologisch innovatief systeem dat werd bedacht door het Nederlandse Green Consult. De Technische Universiteit Eindhoven heeft het concept volledig bestudeerd en geperfectioneerd. De werkgroep bestaat verder uit Gustaaf Geldrop, Greenconsult en Joosten Kunststoffen. Deze laatste firma heeft samen met Royal Ten Cate de productontwikkeling en verdere Research & Development gedaan en neemt ook de totale productie op zich. Het systeem geeft het dak een dubbele functie: naast de bescherming van het dak is het ook een systeem voor waterberging en buffering. Door gebruik te maken van de circulatie van het opgeslagen regenwater kan, naast een bijdrage aan de isolatiewaarde, tevens een actieve koelfunctie, ruimteverwarming en voorverwarming van warmtapwater worden gerealiseerd. De noodzakelijke energie voor koeling wordt hiermee grotendeels gereduceerd. Hemelwater wordt gebufferd en hergebruikt voor dagelijks gebruik zoals toiletspoeling en bluswater. De toepassing richt zich in eerste instantie tot industriële- en overige openbare gebouwen, zoals ziekenhuizen. Maar ook voor particulieren woningen met platte daken kan het systeem interessant zijn. Het systeem bestaat uit verschillende lagen die er voor zorgen dat er altijd een laag water aanwezig is. Zo krijg je als het ware een dunne regenwatertank over de volledige oppervlakte van het platte dak. Het geheel wordt afgedekt met een ballastlaag van kiezelstenen.

Auteur: G.J. (Geert Jan) Derksen

Lees meer in de PDF