Terug naar de kennisbank

Gebruikersplatform zal bodemenergie forse impuls geven

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

De potentie van bodemenergie is bijzonder groot. BodemenergieNL heeft met het publiceren van haar standpunten recentelijk een duidelijk statement gemaakt en laten zien waar de marktkansen liggen en welke randvoorwaarden noodzakelijk zijn. Wel moet de kennis worden vergroot zodat het vakmanschap omhoog gaat. De verplichte certificering per 1 oktober 2014 is een essentile stap. Maar ook de introductie van een gebruikersplatform zal bodemenergie een flinke impuls geven.

Bodemenergie is de onmisbare schakel in de energietransitie. Zo luidt ook de titel van de publicatie waarin de belangenorganisatie BodemenergieNL eerder dit jaar haar visie en standpunten heeft gepresenteerd. Het is duidelijk dat de mogelijkheden van de Nederlandse bodem, voor wat betreft het opslaan en leveren van grote hoeveelheden energie, bijzonder groot zijn. Warmte en koude met temperaturen van 5 tot 90 graden Celsius zijn in de gebouwde omgeving, maar ook voor verschillende productieprocessen, op relatief eenvoudige wijze te winnen en toe te passen. En dit gebeurt ook al meer dan 25 jaar in ons land. Het gaat er nu om dat er een opschaling ontstaat zodat we grote slagen kunnen maken bij de verduurzaming van ons (bestaand) vastgoed en onze industrile processen. De toepassing van bodemenergie is een volwassen techniek die in principe zonder subsidie kan worden toegepast.

Auteur(s): G. (Guido) Bakema, voorzitter BodemenergieNL

Lees meer in de PDF