Terug naar de kennisbank

Gebouwprestatiesimulatie en duurzaam energiegebruik

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

 

Dit artikel geeft een beeld van de achtergrond en de huidige stand en mogelijkheden van gebouwprestatiesimulatie. Er kan al veel. Toch zijn er nog heel veel uitdagingen. Die betreffen vooral de behoefte aan betere ontwerpondersteuning. Maar er is ook behoefte aan meer ondersteuning voor gebouwregeling en -beheer. Belangrijk hierbij is de nauwkeurige voorspelling van het werkelijk energiegebruik en de modelgebaseerde installatieregeling.
 

INLEIDING Het ontwerp en beheer van duurzame gebouwen lijken steeds sneller te veranderen. De ons omringende dynamische en complexe processen bieden onderzoekers, praktijkmensen en andere belanghebbenden ontzettend veel uitdagingen. Voorbeelden hiervan zijn: klimaatverandering, het opraken van de voorraden fossiele brandstoffen, de toenemende flexibiliteit van organisaties, de groeiende behoeftes van gebouwgebruikers, de groeiende verwachtingen ten aanzien van comfort en het toenemende bewustzijn van de relatie tussen binnenklimaat en productiviteit. Dit vraagt om een ge√Øntegreerde aanpak van de subsystemen, zoals weergegeven in figuur 1. Het doel is het realiseren van robuuste gebouw en systeemoplossingen om in toekomstige behoeftes te voorzien. Wereldwijd zijn er bestuurlijke agenda‚Äôs die vergelijkbaar zijn met, of zelfs veeleisender dan  het 202020 initiatief van de Europese Unie (in 2020 20% minder energiegebruik dan in 1999, 20% minder CO2 en de introductie van 20% duurzame energie).
 

Auteur(s): Prof.dr.ir. J.L.M. (Jan) Hensen, Technische Universiteit Eindhoven
 

Lees meer in de PDF