Terug naar de kennisbank

Gebouwen en installaties moeten veerkracht tonen op lange en korte termijn

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Gezondheid en comfort van mensen in de gebouwde omgeving, thuis, op het werk, op school, onderweg, of in de vrije tijd is een complex onderwerp, waarbij natuurkunde, gedrag, fysiologie, energiegebruik, klimaatverandering, architectuur, engineering en techniek een rol spelen. De manier waarop mensen iets voelen, ervaren en zich gedragen is gerelateerd aan de kwaliteit van hun omgeving, beschreven door de thermische, lucht, licht en geluidkwaliteiten. Bovendien hebben de veerkracht van gebouwen en installaties om aan de veranderende eisen en voorkeuren te voldoen en het vermogen van mensen om te reageren op nieuwe gebouwen en installaties invloed op hun perceptie en gedrag.

Studies wereldwijd laten zien dat relaties tussen het binnenmilieu (thermische aspecten, kwaliteit van binnenlucht, licht en geluid) en welzijn (gezondheid en comfort) van bewoners of gebruikers in kantoorgebouwen, scholen, woningen en ziekenhuizen, complex zijn [1]. Daardoor is het moeilijk om die relaties te ontcijferen. Er zijn veel binnenmilieu stressoren die additief of via complexe interacties invloed hebben op gezondheid en comfort. Dat zijn thermische aspecten (bijv. tocht, temperatuur), visuele aspecten (bijv. reflectie, uitzicht, helderheidsverschillen), luchtkwaliteit (bijv. geuren, vocht, schimmel, radioactieve straling, chemische stoffen, deeltjes) en akoestische aspecten (bijv. lawaai en trillingen). Er zijn nogal wat ziekten en aandoeningen zoals mentale ziekten, zwaarlijvigheid, hart- en vaatziekten, chronische aandoeningen van de ademhalingswegen (zoals astma bij kinderen en COPD bij volwassenen), kanker, en COVID-19, gerelateerd aan het verblijf binnen. De coronapandemie heeft laten zien dat gebouwen en installaties niet alleen op lange termijn een veerkrachtige omgeving moeten kunnen leveren (in verband met de klimaatverandering) maar ook op korte termijn (bijvoorbeeld tijdens een pandemie).

Lees meer in de PDF

Auteurs: Prof.dr.ir. Philomena M. Bluyssen TU Delft (Faculteit Bouwkunde), en Dr.ir. AnneMarie Eijkelenboom EGM Architecten