Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Gaswarmtepompen zorgen voor een efficint gebruik van fossiele energie en het ontlasten van het elektriciteitsnet. Dit artikel gaat in op de verschillende varianten van gaswarmtepompen en beschrijft kort een aantal praktijk cases. Vooral toepassingen waarbij het gehele jaar gelijktijdig wordt verwarmd en gekoeld, zoals in ziekenhuizen en in combinaties van gebouwen (bijvoorbeeld) een kantoor naast een datacentrum, leveren spectaculaire opwekkingsrendementen op. De terugverdientijd is minder dan vijf jaar, omdat hierbij geen investeringen voor de warmtebron noodzakelijk zijn. Tegelijkertijd worden in veel gevallen financile besparingen behaald omdat het elektriciteitsnet niet hoeft te worden verzwaard.

Gevoed door de trend naar verduurzaming, staat de Nederlandse energievoorziening aan de vooravond van een flinke verandering. De energievraag is aan het veranderen. Waar voorheen gekozen werd voor een gasgestookte cvketel valt de keuze tegenwoordig steeds vaker op een elektrische warmtepomp; de elektrificatie van de gebouwde omgeving. Hierdoor treedt een verschuiving op in de benutting van de infrastructuren. De Nederlandse energienetten behoren tot de beste van de wereld. Het elektriciteitsnet is zeer betrouwbaar en het gasnetwerk is tot in de haarvaten vermaasd. Netbeheerder Liander is op zoek naar mogelijkheden om de huidige kapitaal intensieve energienetten beter te benutten en de betrouwbaarheid nog verder te vergroten; zonder meerinvesteringen meer (duurzame) energie transporteren.

Auteur(s): Ir. J.E. (Jan Ewout) Scholten en ir. P. (Piet) Jacobs, TNO; ing. R.C. (Rob) Goes en S. (Simon) Kamerbeek, Liander

Lees meer in de PDF