Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Met HFO supersnel naar een GWP van bijna nul 

Door de F-Gassenverordening die met ingang van 1 januari 2015 van kracht is geworden en die moet leiden tot een reductie en gebruiksbeperking van HFKs, wordt de hele industrie uitgedaagd om over te schakelen op een nieuwe generatie koudemiddelen, die niet alleen vriendelijk zijn voor de ozonlaag , maar k een beperkt effect hebben op de opwarming van de aarde

Tientallen jaren heeft de industrie vertrouwd op chloorfluorkoolstof (CFK) als koudemiddel omdat het energiezuinig, veilig en economisch was. In de jaren 70 en 80 ontdekten wetenschappers echter dat het chloor in de CFKs bijdroeg aan de afbraak van de stratosferische ozonlaag rond de aarde die de schadelijke ultraviolette straling van de zon tegenhoudt. Het Montrealprotocol werd ingezet en is wereldwijd nog steeds van toepassing. Het doel van het Verdrag van Kyoto van 1997 was om de uitstoot van zes broeikasgassen, waaronder de gefluoreerde gassen, of FGassen, te beperken met inbegrip van de fluorkoolwaterstoffen (HFKs) die als vervanger voor CFKs als koudemiddel worden gebruikt. FGassen beschadigen de ozonlaag niet, maar ze spelen wel een rol bij de opwarming van de aarde. Carrier heeft eerder dan verplicht in 1994 nietozonafbrekende stoffen gentroduceerd voor de eerste commercile en residentile airconditioningsystemen. En die ontwikkeling om aan de nieuwe nietozonafbrekende vereisten te voldoen gaat door, zonder daarbij de volgende stap in de evolutie van de koudemiddelen uit het oog te verliezen, namelijk het verminderen van het rechtstreekse broeikasgaseffect.De huidige HFKkoudemiddelen hebben in vergelijking met CFKs een tot 80 procent minder direct broeikaseffect. Ondanks dat er geen specifieke verbodsbepalingen op vloeistofkoelmachines en warmtepompen zijn die R134a, R407C en R410Akoudemiddelen gebruiken, wordt ernaar gestreefd om klimaatsystemen toe te passen met een zo laag mogelijke Global Warming Potential. Dit kan door minimalisatie van de hoeveelheid koudemiddel en door het beschikbaar maken van een nieuw koudemidde HFO.

Auteur(s): Ing. E. (Ed) van Kempen

Lees meer in de PDF