Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

De luchtkwaliteit in klaslokalen is vaak slecht. Oorzaak is het ontbreken van kennis en deskundigheid. Ook beseft de gebruiker niet hoe ernstig de situatie in schoolgebouwen is en wat de gevolgen daarvan zijn. Alle kritische geluiden worden vaak afgedaan met de kreet zet het raam maar open. Bewustwording creren bij de gebruiker is onze eerste opdracht naast het aanbrengen van de juiste luchtbehandelingsinstallatie. Vooraf vastgestelde prestatie-eisen voor schone lucht en een eindcontrole op de geleverde prestatie, garanderen de luchtkwaliteit in klaslokalen.

De stichting Scholen van Morgen richt zich op de vraag hoe kinderen het beste leren en wat daarvoor nodig is. Het binnenmilieu in 80% van de klaslokalen in het PO (Primair Onderwijs) laat te wensen over, zo blijkt uit onderzoek (TNO). Het is (wetenschappelijk) aangetoond dat dit een ongunstige invloed heeft op de gezondheid en het leerproces. Kinderen krijgen vaak les in slecht geventileerde lokalen waar sprake is van te hoge CO2concentraties en te hoge temperaturen die niet te beheersen zijn. Dat leidt tot concentratieverlies en heeft zelfs tot gevolg dat leerlingen en leerkrachten letterlijk ziek worden van een slecht binnenmilieu. Gevolg hiervan is een hoger ziekteverzuim onder leerlingen en docenten evenals achterblijvende leerprestaties bij leerlingen. De norm van 1.200 ppm voor een gezonde binnenluchtkwaliteit voor bestaande schoolgebouwen, dateert van 1984 (!). De norm voor nieuw te bouwen schoolgebouwen is in het Bouwbesluit van 2012 naar beneden bijgesteld naar 1.000 ppm. GGD en Arbodiensten gaan echter al uit van 800 ppm als gezondheidskundige toetswaarde (norm).

Auteur(s): Drs. P.P.M. (Peter) van Loon, Stichting Scholen van Morgen

Lees meer in de PDF