Terug naar de kennisbank

Foutdetectie en diagnose met behulp van 4S3F-architectuur

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Ondanks veel onderzoek naar foutdetectie en diagnose (FDD) methoden voor klimaatinstallaties, worden deze nog zelden toegepast. Dat heeft verscheidene redenen. In dit artikel wordt een FDD-architectuur, het zogenaamde 4S3F-framework, beschreven dat voor een groot gedeelte de tekortkomingen van bestaande FDD-methoden ondervangt. Methoden gebaseerd op de 4S3F-architectuur worden verder uitgewerkt in het Brains for Buildings (B4B) project [1], waaraan 39 partners deelnemen, waaronder onderwijs- en onderzoeksinstellingen, installatiebedrijven, adviesbureaus en productontwikkelaars met ondersteuning uit het MOOI-subsidie programma van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

TVVL Magazine Nr. 2 2024