Terug naar de kennisbank

Flexergie; afstemming van energiestromen in de gebouwde omgeving

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht

Maar liefst 40 % van het landelijke energiegebruik vindt plaats in gebouwde omgeving. Daarom is het belangrijk daar goed naar te kijken en te streven naar steeds verdergaande besparingen en nieuwe mogelijkheden tot optimalisering. Door ISSO, Instituut voor Studie en Stimulering van Onderzoek op het gebied van gebouwinstallaties, is een grote mismatch geconstateerd tussen de vraag en aanbod bij koude en warmte op gebouwniveau, zie onderstaande figuur 1.

Deze inzichten kwamen voort uit het onderzoek gedaan in het kader van de ISSO-publicatie 68. Energetische optimale stooken koellijnen voor klimaatinstallaties in kantoorgebouwen. Door de dynamische afstemming op het actuele en op korte termijn te verwachten vraag en aanbod kan een belangrijke besparing van het energiegebruik worden gerealiseerd. Bij deze veranderende afstemming spelen een aantal verschillende aspecten, waarop nu verder kort zal worden ingegaan.

Auteurs: prof. ir. W. Zeiler*,**, dr. M.A. van Houten*, ir. G. Boxem*, ir. J.L.P. van der Velden**, ir. J.F.B.C. Haan**, ir. W. Wortel**, dr. I.G. Kamphuis***, ir. M. Hommelberg***, ir. H.J. Broekhuizen 

Lees verder in PDF.