Terug naar de kennisbank

Fijnstof, Filtratie en Binnenmilieu

In 2 artikelen kijken TVVL kennispartners OC Verhulst en Systemair vooruit naar de inpassing van de nieuwe, op fijnstofrendement gebaseerde filternormering (ISO16890). Een gezond binnenmilieu in relatie tot fijnstof wordt steeds belangrijker. In het eerste deel (TVVL Magazine nr. 4, 2018) werd gesproken over de risico’s van fijnstof voor de gezondheid van de mensen. Tevens kwam aan bod hoe deze nieuwe wereldwijde filternorm, die per augustus dit jaar definitief van kracht is geworden, de fijnstof vangstefficiency van een filter heeft opgenomen in de classificering van de filters. Dit deel gaat verder in op de invulling van de norm in de praktijk van de luchtbehandelingskasten en de daarbij voorkomende aandachtspunten/uitdagingen. Ondersteund door filterexpert Dirk Noordmans hebben beide bedrijven de gevolgen op nieuwe en bestaande luchtbehandelingssystemen in kaart gebracht.