Terug naar de kennisbank

Fascinerende wereld van gebouwautomatisering

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Optimale interacties tussen gebruikers en gebouw.

Onder overweldigen belangstelling werd eind vorig jaar de tweede Nationale Conferentie Gebouwautomatisering gehouden. Dat we in de fascinerende wereld van gebouwautomatisering al lang niet meer uitsluitend technisch georinteerd denken, wordt direct duidelijk uit de treffende titel Bits Bricks en Behaviour waarmee het congres het daglicht zag. Het futuristische pand van Beeld en Geluid in Hilversum dat als locatie was gekozen maakte het plaatje compleet. Met het congres en de uitspraken van enkele inspirerende sprekers als rode draad, belicht dit artikel de veranderingen die onze moderne kantoorgebouwen doormaken.

Het gebouw van de toekomst triggert onze beleving in belangrijke mate als het, net als het prachtige pand van Beeld en Geluid in Hilversum, heel futuristisch oogt. Uiteraard wil het oog ook wat, maar energie efficintie en communicatie zullen de boventoon vormen. Een slim gebouw communiceert met zijn omgeving. Naar de buitenwereld spelen smart gridoplossingen een grote rol. AAN ONS ENERGIENET WORDEN IMMERS HOGE EISEN GESTELD: HET IS DUS LOGISCH DAT ER VEEL TECHNIEK IN ONTWIKKELING IS OM DE ENERGIEVOORZIENING STABIEL TE HOUDEN> Het aloude rotsvaste elektriciteitsnet wordt enerzijds gekoppeld met allerlei alternatieve energiebronnen en anderzijds belast met nieuwe afnemers zoals elektrisch vervoer. Opwekking en verbruik zijn qua beschikbaarheid moeilijk op elkaar af te stemmen. Omdat in onze gebouwen de energiestromen vrij goed zijn te managen zal gebouwtechniek een steeds crucialere rol gaan spelen. Onze gebouwen zullen worden opgenomen in Smart Cities die vervolgens weer nauw aansluiten op het allesomvattende Smart Grid. Uiteraard kan het waarborgen van de broodnodige stabiliteit hand in hand gaan met te nemen energiezuinige maatregelen. Communicatie in dit verband kent ook een andere zijde, namelijk de menselijke kant. Steeds meer sensoren zorgen voor interactie tussen het gebouw en de in het gebouw aanwezige mensen.

Auteur(s): H.J. (Henk) Hazeleger, integratie specialist Leertouwer Barneveld

Lees meer in de PDF