Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Overlast alleen te keren door integrale aanpak

Om wateroverlast door extreme neerslag rondom bouwwerken te beperken, zijn onder- en bovengrondse maatregelen nodig. De architect, de bouwconstructeur, de adviseur/installateur van de riolering en de inrichter van het particuliere terrein, moeten gezamenlijk anticiperen op frequentere en extremere regenbuien die door klimaatverandering (gaan) optreden. Maar hoe kunnen we ons wapenen tegen (zeer) extreme situaties die (nog) moeilijk te voorspellen zijn?

We moeten ons voorbereiden op de consequenties die klimaatverandering voor ons in petto heeft. Volgens professor Patrick Willems van de KU Leuven zijn sinds de jaren negentig de neerslagextremen (voor eenzelfde kans op voorkomen) met 20 tot 25 procent gestegen in vergelijking met de meetperiode vanaf het begin van de vorige eeuw [1]. Willems maakt daarbij de aantekening dat deze stijging niet volledig het gevolg is van de klimaatopwarming door toegenomen uitstoot van broeikasgassen. Hypothetisch zou ongeveer de helft van de stijging het gevolg zijn van natuurlijke klimaatschommelingen. Schommelingen in de neerslagextremen worden over perioden van meerdere decennia waargenomen. Tijdens de schommelingspieken in de perioden 1910- 1920, rond 1960 en 1990-2000 kwamen meer en hogere neerslagextremen voor, terwijl tijdens schommelingsdalen in de perioden 1930-1940 en 1970-1980 die extremen minder en minder hoog waren. Voor de wintermaanden werd het effect van klimaatverandering in periode 1990-2000 in grote mate versterkt door de schommelingspiek in deze periode. Volgens Willems is op dit ogenblik een daling ingezet in de klimaatschommeling, maar het effect van klimaatverandering zet zich door. Voor de zomermaanden worden dezelfde klimaatschommelingen waargenomen, maar is het effect van klimaatveranOverlast alleen te keren door integrale aanpak dering (nog) niet zichtbaar. Gelijkwaardige klimaatschommelingen werden ook vastgesteld voor Nederland.

Auteur: W. (Will) Scheffer

Lees meer in de PDF