Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Met hevelwerking en kleine leidingdiameters

Als onderdeel van het TVVL ST-beleidsplan wordt door de afdeling Sanitaire Technieken deelgenomen aan het jaarlijkse CIBW062 symposium. CIB staat voor International Council for Research and Innovation in Building and Construction. Het congres dient om wereldwijd kennis uit te wisselen op het gebied van sanitaire installaties, het platform voor de deelnemers uit verschillende landen om de resultaten van hun onderzoek te presenteren. In september 2007 organiseerde de Brno University of Technology in Tsjechi het symposium. Professor dr. K. Sakaue presenteerde een voor Nederland onbekend binnenrioleringssysteem: Het hevelafvoersysteem.

Het traditionele binnenriole ringssysteem in gebouwen bestaat uit aansluitleidingen, verzamelleidingen, standleidingen, ontspanningsleidingen en grondleidingen. Het binnenrioleringssysteem moet in staat zijn (huishoudelijk) afvalwater uit het gebouw af te voeren zonder dat overlast en schade voor de gezondheid optreedt. Nederland past overwegend het systeem van primaire ontspanning toe. Op de binnenriolering lozen de lozingstoestellen zoals sanitaire toestellen, vloerputten, wasen vaatwasmachines. Bij het ontwerpen van het traditionele binnenrioleringssysteem worden aan de configuratie (o.a. beperking van leidinglengte) en dimensionering van aansluitleidingen zodanige eisen gesteld dat hevelwerking wordt voorkomen. dat geldt ook voor liggende verzamelleidingen. In tegenstelling tot aansluitleidingen mogen verzamelleidingen niet volledig gevuld raken. Voor verzamelleidingen wordt als vullingshoogte bij de maximaal te verwachten volumestroom 70 % aangehouden, ofwel een waterdiepte van 0,7 x de inwendige buismiddellijn. Dit betekent dat in de leidingen een stroming met een vrije waterspiegel plaatsvindt, terwijl zich boven de waterspiegel lucht bevindt. De stroming in liggende leidingen van het traditionele binnenrioleringssysteem komt tot stand door het op afschot leggen van de leiding. Door de vullingshoogte van 70 % en het vereiste afschot van de leiding vraagt het traditionele binnenrioleringssysteem relatief veel ruimtebeslag ten opzichte van andere leidingen, zoals drinkwater en verwarming. Vooral in de dichtbevolkte steden in Japan waar men woekert met iedere centimeter in de gebouwen is dit een probleem.

Auteur(s): prof.dr. K. Sakaue, Vertaling en bewerking ing.W.G. van der Schee en W.J.H. Scheffer

Lees meer in de PDF