Terug naar de kennisbank

Excellent binnen- luchtkwaliteit in commercile kantoorgebouwen

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Dit artikel rapporteert een praktijkonderzoek naar de controle van RSP in een kantooromgeving. De resultaten zijn direct toepasbaar in de installatietechniek bij het ontwerpen van ventilatiesystemen in een klimaatbehandelingsinstallatie. Praktijkobservaties geven aan dat de RSP in een kantooromgeving zou kunnen worden onderdrukt tot minder dan 20 g/m3 binnen n uur. Dit kan worden gerealiseerd door gelijktijdige ltratie van de buitenlucht en van de retourlucht. Buitenluchtltratie heeft een grote invloed op de stationaire concentratie RSP binnen en de effectieve zuivering van de lucht wordt gerealiseerd door het lteren van de retourlucht. Er wordt verondersteld dat de resultaten van dit onderzoek zouden kunnen worden doorgetrokken naar het zuiveren van de lucht van andere binnenluchtverontreinigingen zoals vluchtige organische samenstellingen.

NOMENCLATURE Qf Ventilatiedebiet van de buitenlucht Qif Inltratiedebiet van de buitenlucht Qv Ventilatiedebiet van de retourlucht Nf RSP lter efcintie van de buiten luchtlters Nif RSP doordringingscofcint  Nv RSP lter efcintie van de retourluchtlters Ct RSP concentratie binnen op tijdstip t Cout RSP concentratie buiten C Stationaire RSP concentratie binnen C0 RSP concentratie binnen bij de start van het experiment (tijdstip t=0) V Effectief volume van de ruimte S RSP bron in de ruimte K Verliescofcint door afzetting op het oppervlak en kanaalverlies R Effectieve zuivering  Kosten per 1 % systeemefcintie INTRODUCTIE Mensen besteden meer dan 70 % van hun tijd binnen [12].

Auteur(s): K.S. Lam, F.S. Chan, W.Y. Fung, B.S.S. Lui,L.W.L. Lau 

Lees meer in de PDF