Terug naar de kennisbank

Evaluatie regels Legionellapreventie zorgt voor omwenteling

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft, naar aanleiding van een vraag van het Tweede Kamerlid Van der Lee van GroenLinks in 2018, opdracht gegeven aan Van Wolferen Research om onderzoek te doen naar de mogelijkheid om de temperatuur van warmtapwater in woningen te verlagen tot onder 60 of 55oC, met in achtneming van risico’s op legionellagroei. In november 2019 is het rapport “Mogelijkheden voor het verlagen van de vereiste warmwatertemperatuur” verschenen. Op dit rapport is toen als kritiek gekomen dat het gebaseerd zou zijn op inmiddels (deels) verouderde wetenschappelijke inzichten. Mede om die reden heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat bij het toezenden van het rapport aan de Tweede Kamer toegezegd dat de regelgeving zou worden geëvalueerd.

Min of meer toevallig is in TVVL-magazine nr. 4 van juni 2019 een artikel van mijzelf verschenen over mijn praktijkervaringen met de regels voor legionellapreventie in leidingwaterinstallaties als extern adviseur van het Rijksvastgoedbedrijf. Mijn conclusie toen was dat de huidige regels niet effectief zijn en dat het hoog tijd is om de regels eens grondig te laten evalueren.

De opdracht voor de evaluatie is medio 2020 gegund aan bureau Berenschot en KWR Water Research Institute met als centrale vraag: “Welke voorschriften zouden op basis van de huidige wetenschappelijke inzichten moeten worden aangepast, en op welke wijze?”

 

Lees meer in de PDF

 

Auteur: Ing. O.W.W. (Oscar) Nuijten, Edu4Install