Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Op basis van het percentage ontevredenen

Gelet op recente Europese ontwikkelingen aangaande een kwaliteitsindeling van het binnenmilieu binnen normen en richtlijnen, die uitgaat van het percentage ontevredenen, is het zinvol ook voor het geluidsaspect deze beoordelingsmaatstaf te hanteren en te relateren aan het equivalente achtergrondgeluidsniveau.

Met de gemeten geluidbelasting kunnen uitspraken worden gedaan over de milieueffecten die omgevingsgeluid veroorzaakt via een zg. “dosis-effectrelatie”. De dosis-effectrelaties zijn bepaald door enquêtes bij mensen die worden blootgesteld aan de geluidsbelasting. Over het algemeen hebben dit soort belevingsonderzoeken zich vooral gericht op “het percentage ernstig gehinderden” en “het percentage van de bevolking dat bij slapen wordt gestoord”, gerelateerd aan het geluidsniveau buiten [11]. Het is gebleken dat in het verleden uitgevoerd belevingsonderzoek niet overeenstemt met de huidige situatie. Dit is bijvoorbeeld het geval met de dosis-effectrelatie voor vliegtuiglawaai, uitgedrukt in Kosteneenheden (Ke) [1, 2, 13]. Er bestaat zelfs een voornemen om de wettelijke bescherming tegen lawaai van Schiphol maar af te schaffen [3]. Voor de goede orde moet worden vermeld dat de enquête voor de Ke in 1962 en 1963 is uitgevoerd onder ca. 1.000 omwonenden van het toenmalige Schiphol [1].

Auteur: ir. C.P.G. Roelofsen, CFM

Lees meer in de PDF