Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Invloed op persoonlijke comfort, wie wil het niet? Persoonlijke beïnvloeding van het binnenklimaat wordt daarom ook gewaardeerd in de ontwerprichtlijn voor de thermische behaaglijkheid (ISSO 74 ATG-klasse A). Interessant is: hoe gaat persoonlijk beïnvloeding in de praktijk in z’n werk? Heeft bijstelling effect? Dit artikel geeft hiervan een beeld aan de hand van een praktijkcasus met bijna anderhalf jaar aan data, waarbij gebruikers de temperatuur kunnen bijstellen met behulp van een gebruikers-app. Daaruit volgen leerpunten voor ISSO 74 [1] en voor het ontwerpen van apps voor persoonlijke beïnvloeding en de achterliggende regelstrategie.

Invloed? Ja, natuurlijk
De mogelijkheid tot persoonlijke beïnvloeding van het comfort en de perceptie daarvan, leveren een belangrijke bijdrage aan de mate waarover men tevreden is over het binnenklimaat [2,3]. In de Nederlandse richtlijn ISSO 74 over thermische behaaglijkheid is daarom een belangrijke rol weggelegd voor de mogelijkheid van persoonlijke beïnvloeding van het binnenklimaat, in elk geval wanneer je comfortklasse A wil bereiken. Om klasse A te behalen gelden dezelfde temperatuurgrenswaarden als voor klasse B, maar dient er de mogelijkheid aanwezig te zijn om de temperatuur en/of de luchtsnelheid aan te passen [1].

 

Lees meer in de PDF