Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Dit artikel gaat in op een deel van de masterthesis van de auteur aan de Technische Universiteit Eindhoven. De masterthesis past in de onderzoekslijn ‘Duurzame brandveiligheid door bouwtechnische, installatietechnische en organisatorische voorzieningen’ van het fellowship Fire Safety Engineering, onder verantwoordelijkheid van Ruud van Herpen (zie ook: www.fellowfse.nl). Het fellowship Fire Safety Engineering valt onder de leerstoel Installaties (prof. Wim Zeiler) van de unit Building Physics and Services (BPS) van de faculteit Bouwkunde.

De vergrijzing in Nederland stelt de huidige zorgsector in toenemende mate op de proef: steeds meer mensen worden afhankelijk van zorg. Dit gebeurt zowel intramuraal (in bijvoorbeeld ziekenhuizen en verzorgingshuizen) als extramuraal (thuiszorg). Extramurale zorg wordt uitsluitend toegepast op personen die nog zelfredzaam en mobiel zijn, hoewel de mate van zelfredzaamheid en mobiliteit ten opzichte van een woonfunctie zonder zorg aanzienlijk lager zal zijn [1]. Door deze extramuralisering worden de intramurale instellingen in toenemende mate bewoond door mensen die niet meer zelfredzaam zijn en daarbij vaak ook bedlegerig zijn. In deze intramurale instellingen is het daarom van belang om een goed georganiseerde Bedrijfshulpverlening (BHV) te hebben. Inzicht in de evacuatietijden van bedgebonden patiënten is noodzakelijk om de prestaties van een BHV-team te waarderen en af te stemmen op de beschikbare evacuatietijden. Wanneer de beschikbare evacuatietijden te kort zijn, zal het BHV-team moeten worden versterkt of moeten de beschikbare evacuatietijden worden verlengd door middel van bouw- of installatietechnische voorzieningen.

Auteurs: Ir. N. (Niels) Strating, Nieman Raadgevende Ingenieurs BV; supervisors ir. R. (Ruud) van Herpen FIFireE en prof.ir. W. (Wim) Zeiler, Technische Universiteit Eindhoven

Lees meer in de PDF