Terug naar de kennisbank

Europese transformatie van energiesysteem hoog op de agenda

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

CLIMA 2022 is een internationaal congres waarbij energie in relatie tot installatietechniek een van de hoofdthema’s is. Om tegen 2050 klimaatneutraal te worden, moet Europa zijn energiesysteem (goed voor 75% van de uitstoot van broeikasgassen in de EU) transformeren. De recent aangenomen EU-plannen/ strategieën voor de integratie van energiesystemen (European Green Deal en NextGenerationEU), moeten de weg banen naar een efficiëntere en onderling verbonden energiesector, gedreven door de dubbele doelstellingen van een schonere planeet en een sterkere economie.

De EU-strategie voor energiesysteemintegratie zal het kader bieden voor de overgang naar groene energie. De huidige situatie is gebaseerd op afzonderlijke energiesystemen (silo’s)met verschillende verticale waardeketens die naast elkaar bestaan en die specifieke energiebronnen nauw verbinden met hun specifieke eindgebruikers; bijv. aardolieproducten als brandstof voor de transportsector. Dit model kan tegen 2050 niet op een kostenefficiënte manier klimaatneutraliteit
bewerkstelligen; de veranderende kosten van innovatieve oplossingen moeten worden geïntegreerd in de manier waarop we ons energiesysteem bedienen. Nieuwe verbindingen tussen sectoren moeten worden gecreëerd en de technologische vooruitgang moet worden benut.

 

 

Auteurs: Em. prof. dr. ir. J.L.M. (Jan) Hensen en drs J.J. (Jan Jaap) Blüm, CLIMA 2022 thematrekkers Energie