Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Voor de bepaling van de EPC en het gebouwlabel zullen Europese normen worden toegepast. Reden voor de expertgroep klimaattechniek van de TVVL om deel te nemen in de NEN-commissie waarin deze normen besproken worden. In dit artikel wordt ingegaan op de reden waarom Europese normen toegepast gaan worden, de ontwikkeling ervan en de huidige stand van zaken.

De EPBD is een Europese richtlijn die eisen stelt aan het energiegebruik van gebouwen. Met de in 2010 aangenomen ‘Recast’ van de EPBD 2010/31/EU [1] heeft Nederland een aantal verplichtingen op zich genomen:
– nieuwe gebouwen moeten na 2020 ‘bijna energie nul’ zijn. De energie die ze nog mogen gebruiken moet voor een groot gedeelte afkomstig zijn uit duurzame bronnen. Deze verplichting geldt voor overheidsgebouwen al vanaf 2018;
– alle gebouwen moeten een energielabel hebben. Daarom krijgt in 2015 elke woning een label toegewezen op basis van algemene kenmerken;
– technische installaties moeten gekeurd worden. Er is nu een wettelijke verplichting van het keuren van airco-installaties boven de 12 kW en er wordt gewerkt aan een vrijwillige keuring van cv-ketels.
– een minimaal rendement van verwarmings-, koelings- en ventilatiesystemen.

Auteurs: Ir. P.B.A (Patrick) Jansen, Hoofd Innovatie en Kennismanagement Technisch Handelsbureau Rensa B.V en voorzitter TVVL expertgroep KT.

Lees meer in de PDF