Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

De afgelopen drie jaar heeft CEN – de Europese Normalisatie organisatie – een groot aantal nieuwe normen ontwikkeld die nodig zijn voor de ondersteuning van de invoering van de EPBD de Europese “Energy Performance Buildings Directive”- in de Europese lidstaten. Het is niet zo dat de EPBD de lidstaten verplicht deze Europese CEN-normen te gebruiken. Als de nationale methoden voldoen aan de eisen van de EPBD mogen lidstaten ervoor kiezen deze nationale methoden te (blijven) gebruiken. Om echter de vrije markt voor producten en diensten te bevorderen en uitwisseling van kennis en ervaring efficiënter te laten plaatsvinden heeft de Europese Commissie CEN opdracht gegeven een set normen te ontwikkelen die voldoet aan de EPBD en kan rekenen op een brede acceptatie in Europa en zo mogelijk daar buiten. De auteur van dit artikel is destijds gevraagd dit Europese werk te coördineren en als voorzitter van de daartoe ingestelde CEN BT Task Force 173 voor een goede afstemming van het werk dat in een vijftal bestaande CEN Technische Commissies moest plaatsvinden te bevorderen. Ook moest er voor worden gezorgd dat de normen er per 2007 zouden zijn. Dat wil zeggen dat deze omvangrijke set van normen binnen drie jaar tijd op de markt moest worden gezet. Een volgens velen onmogelijke taakstelling, die echter wel werd gerealiseerd. Dit kon door de bevlogen inzet van ca. 50 experts afkomstig uit geheel Europa die de noodzaak en wenselijkheid van dit werk inzagen. Omdat Nederland al jaren de coördinatiegroep (de CEN JWG voor CENTC 89,156 en 228) organiseerde, een groep die zich bezighield met de afstemming van de reken – methoden die op dit gebied in CEN in verschillende Technische Commissies werden ontwikkeld, bestond er al een goed functionerend netwerk van experts op dit gebied. Ten behoeve van de ontwikkeling van de EPBD-normen is die groep toen fors uitgebreid.

De Europese Commissie heeft het afgelopen jaar bij diverse gelegenheden haar grote te – vredenheid uitgesproken over het feit dat CEN er in geslaagd is om binnen de gestelde termijn de set van EPBDnormen te ontwikkelen. Bij het verschijnen van dit artikel zijn alle normen inmiddels ter formele stemming gepubliceerd en tot nu toe zijn de meeste normen geaccepteerd. Voor enige normen loopt deze procedure nog, maar de verwachting is dat uiteindelijk alle EPBD-normen binnen enige maanden zullen zijn geaccepteerd.

Auteur: ir. J. Hogeling, directeur ISSO
Lees meer in de PDF