Terug naar de kennisbank

EU-richtlijn regelt energiegebruik luchtbehandeling

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Vanaf 1 januari 2016 moeten producenten van luchtbehandelingsunits (> 1.000 m3 /h), bedoeld voor mechanisch gebalanceerde ventilatie, hun producten voorzien van regelbare warmteterugwinning met een minimaal rendement. Ventilatoren moeten ook regelbaar worden en mogen maar een specifieke hoeveelheid energie gebruiken in relatie tot de toegepaste warmteterugwinning. Vanaf 1 januari 2018 gelden nog scherpere wettelijk vastgestelde waarden. Deze productrichtlijnen beïnvloeden zowel de nieuwbouw- als de vervangingsmarkt. Ook voor lagere luchthoeveelheden en systemen voor de woningmarkt gelden er dan nieuwe richtlijnen. Deze vallen echter buiten de scoop van dit artikel.

Met de nieuwe EU-richtlijn 1253/2014 [1] zet de Europese Commissie concrete stappen om het maximale energiegebruik van ventilatiesystemen met ingang van 1 januari 2016 te gaan beperken. Samen met richtlijn 1254/2014 beoogt de commissie hiermee een extra energiebesparing te realiseren van 1.300 PJ per jaar in 2025 (1.300 PJ is ca. 360 miljard kWh). De nieuwe richtlijn is, vergelijkbaar met de CE-markering, een Europese wettelijke verplichting; een soort machinerichtlijn waaraan producten moeten voldoen om in de Europese Unie verkocht te mogen worden. Dit is van wezenlijk belang omdat niet alleen producten voor de nieuwbouwmarkt hieraan moeten voldoen maar ook producten voor de vervangingsmarkt. De handhaving van deze richtlijn is net als bij de CE-markering ‘markt geregeld’. De richtlijn 1253/2014 is één van de ‘Ecodesign’ richtlijnen (2009/125) die de Europese Unie voor ongeveer 40 productgroepen heeft opgesteld. Voorbeelden van andere richtlijnen die hieronder vallen zijn; – 640/2009: Regelgeving voor elektromotoren; – 327/2011; Regelgeving voor ventilatoren; – 547/2012; Regelgeving voor waterpompen; – LOT 1; Regelgeving voor boilers en warmtepompen; – LOT 21; Regelgeving voor comfortkoelers en fancoils. Richtlijnen die nog niet definitief zijn vastgesteld hebben een LOT nummer.

Auteur: Ing. T. (Toine) van den Boomen, technisch adviseur ventilatie & luchtbehandeling, Systemair B.V. & Holland Heating B.V.

Lees meer in de PDF