Terug naar de kennisbank

Ervaren comfort volgens Duurzaam Beheer & Onderhoud

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Bij het opstellen van de ISSO-publicatiereeks Duurzaam Beheer en Onderhoud wilde ik nadrukkelijk een onderscheid tussen de technische kwaliteitscriteria, waarop we ontwerpen en de kwaliteit die de ‘gebouwbewoners’ ervaren. Vooral voor het thermisch comfort als onderdeel van het binnenmilieu gaat het erom hoe dat ervaren wordt, niet wat je technisch gezien kunt meten. Het is nogal een worsteling geweest om een naam te zoeken voor deze 3′ pijler in de structuur van Duurzaam Beheer en Onderhoud en uiteindelijk is dat Perceptie geworden wat tot uitdrukking zou moeten brengen dat de ervaren kwaliteit centraal staat. Met andere woorden: hoe comfort en functionaliteit in hun ( werk)omgeving ervaren wordt door de gebouwgebruikers.

In dit stukje een aantal observaties waarbij ingezoomd wordt op ervaren thermisch comfort, maar dat kun je dus ook breder opvatten: hoe functionaliteit en comfort van de omgeving ervaren wordt door de gebouwgebruikers.

Ervaren comfort

Hoe je kwaliteit ervaart hangt vanzelfsprekend samen met de verwachting die je ervan hebt. Soms zie je dat bij marketing ook wel terug in de uitdrukking Tevredenheid = Resultaat-Verwachting. Waarbij het Resultaat hier nadrukkelijk de door de gebouwgebruikers ervaren kwaliteit betreft. Wij techneuten kunnen daar niet zoveel mee,
maar dat maakt het niet minder waar dat dit een ervaring betreft en geen temperaturen e.d. die we kunnen meten. Dit gegeven levert regelmatig misverstanden op bij oplevering en ingebruikname van gebouwen. Ik heb deze communicatiestoornis tussen ons techneuten en normale mensen tot uitdrukking geprobeerd te brengen in een schema als in Figuur 1 weergegeven.