Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Het klimaat- en energiebeleid behelst de transformatie van kolen, aardolie, aardgas, biomassa en wellicht uraniumerts naar elektriciteit van zon, wind en water. Een transitie van primaire energievoorraden naar duurzame exergiestromen. Het doel van het overheidsbeleid is een welvarende samenleving zonder CO2-emissies in 2050. Maar niet energie en niet exergie maar arbeid is de thermodynamische grootheid voor welvaart. Dit artikel stelt grenzen aan het welvaartsvaste klimaatneutrale transitiegeloof naar een toekomstige duurzame circulaire ’all electric society’.

TVVL Magazine Nr. 1 2024