Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

De leerstoel Climate Design & Sustainability van de faculteit bouwkunde aan de TU Delft heeft een energiepotentiestudie uitgevoerd voor het door kassen gedomineerde gebied Oostland, bestaande uit de gezamenlijke gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland. De studie is genitieerd door lokale vooruitstrevende ondernemers. Onder anderen de Rabobank Zuid-Holland-Zuid, enkele tuinders en glastuinbouw gerelateerde ondernemers hebben zich in een duurzaamheidsgroep verenigd met als doelstelling kansen aan te grijpen om duurzame ingrepen in het gebied te bewerkstelligen. In deze bijzondere bottom-up benadering wordt gezocht naar korte-termijningrepen die ook in duurzame langetermijnvisie passen van beide meedenkende gemeenten.

Om de doelstelling te bereiken is eerst een energiepotentiestudie uitgevoerd waarin zowel de werkelijke energievraag naar warmte, koude, elektriciteit en brandstof gestructureerd in kaart is gebracht als de verschillende lokale duurzame potenties die met de technieken van nu zijn op te wekken. De potenties en deze energienulmeting zijn vervolgens als energiecatalogus gebruikt om verschillende duurzame ingrepen in het gebied voor te stellen met een doorkijk naar een mogelijkheid voor de lange termijn. Dit artikel bespreekt vooral de langetermijnvisie voor de case Pijnacker.

Auteur(s): Ir. S. (Siebe) Broersma, M.A. (Michiel) Fremouw BSc.,prof.dr.ir. A.A.J.F. (Andy) van den Dobbelsteen; TU Delft

Lees meer in de PDF