Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Wat kunnen we leren van koplopers?

Het bouwen van een (bijna) energieneutrale school kan. Dat blijkt uit diverse praktijkvoorbeelden. Er is echter wel ambitie, deskundigheid, durf en creativiteit voor nodig van de opdrachtgevers: gemeenten en schoolbesturen. En installateurs zullen met hun aanbod beter aan moeten sluiten op de vraag, meer aandacht moeten hebben voor nieuwe contractvormen en nieuwe financieringsoplossingen, en goede service moeten leveren als het gaat om het inregelen, beheer en onderhoud gedurende de exploitatieperiode. Kortom: meer oog hebben voor het gebruik en de gebruikers. Wat kunnen we leren van koplopers?

Per 1 januari 2015 is de EPC voor onderwijsfuncties aangescherpt van 1,3 naar 0,7 en in 2020 gaat deze naar (bijna) 0. Diverse praktijkvoorbeelden laten zien dat het mogelijk is om energieneutrale, gezonde en betaalbare scholen te bouwen. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO.nl) ervaringen van koplopers in beeld gebracht die schoolbesturen, gemeenten, adviseurs, installateurs en bouwers kunnen helpen. Het gaat dan zowel om de toegepaste technieken als om het gehele proces, de financiering en de werkelijke resultaten. De ervaringen zijn in beeld gebracht door middel van EPC herberekeningen en analyses, een Kennisatelier met 30 koplopers en uitgebreide monitoring van negen voorbeeldprojecten. Hiermee ondersteunt RVO.nl de uitvoering van het Nationaal Energieakkoord en de Green Deal Verduurzaming Scholen. 

Auteur(s): I. (Irma) Thijssen, senior adviseur utiliteitsbouw bij RVO.nl

Lees meer in de PDF