Terug naar de kennisbank

Energiebesparing rijkshuisvesting naar volgende fase

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

In de periode 1990 – 2000 is door de Rijksgebouwendienst in de rijkshuisvesting het omvangrijke Energie Efficiency programma Rijkshuisvesting (EER) uitgevoerd. Hierbij is in hoofdzaak aandacht besteed aan het treffen van energiebesparende technische maatregelen bij onderhouds-, vervangings- en renovatieprojecten. Daarnaast zijn, door inschakeling van de Novem, gedragscampagnes uitgevoerd en gebouwbeheerders opgeleid.
Na afloop van het EER-programma bleek dat de klanten van de Rijksgebouwendienst nog steeds behoefte hadden aan een coördinerende en adviserende rol van de Rijksgebouwendienst op het gebied van energiezorg. Op grond van deze klantvraag en de liberalisering van de energiemarkt ontwikkelde de Rijksgebouwendienst twee services: collectieve energie-inkoop en energie- en water management. Sinds enkele jaren is er hernieuwde aandacht voor energiebesparing en CO2-reductie in de nationale en internationale politiek. Het programma Schoon en Zuinig, een van de pijlers van het regeerakkoord, houdt ook een ambitieuze opdracht voor de rijksoverheid zelf in. Behalve de realisatie van energiebesparing in de jaren 2011 en 2020 binnen de rijkshuisvesting door bekende technische en gedrags(ondersteunende) maatregelen, zal aandacht worden geschonken aan het beproeven en, na bewezen succes, realiseren van innovatieve maatregelen. Door de aandacht voor innovatie stelt de rijksoverheid zich zo nodig op als ‘launching customer’ en kan zij haar voorbeeldfunctie op het gebied van energiebesparing en CO2-reductie uitdragen.

Dit artikel beschrijft inhoudelijk de ervaringen van de Rijksgebouwendienst over de afgelopen jaren met de programma’s Collectieve Energie Inkoop en Energie- en watermanagement. Daarnaast wordt de relatie geschetst met de verbetering van het thermisch comfort, de Energy Performance Buildings Directive (EPBD) en de aandacht voor innovatie.

Auteur: ir. G.P. Wortman, Rijksgebouwendienst, Den Haag – senior projectleider bij de directie Advies & Architecten en bestuurslid van de afdeling GB van de TVVL
Lees meer in de PDF