Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Directe en indirecte verdampingskoeling zijn uitstekende manieren om bij koeling energie te besparen. Dit geldt niet alleen voor industrile toepassingen maar ook voor toepassingen in bedrijfsgebouwen. Allereerst focussen op enthalpie en daarna op vocht, is het devies. En liter water heeft een koelcapaciteit van 690 Watt. Waarom maken we hiervan geen gebruik?

Vaak wordt er op bevochtiging bezuinigd omdat dit energie zou kosten. In Nederland worden de mogelijkheden om energie te besparen met bevochtiging nog steeds te weinig benut. Het is toch vreemd dat de beoordelingsmethode Breeam (nog wel) de voorkeur geeft aan stoombevochtigers boven adiabatische bevochtigers.door adiabatisch bevochtigen weer op de juiste inblaasconditie gebracht worden.Op deze manier wordt een datacenter met een interne warmtelast van 4,9 MW gekoeld met slechts 36 kW elektrisch vermogen. Ter vergelijking: een koelmachine verbruikt dan 1,2 MW. Dit kan omdat 100 liter verneveld water circa 69 kW koelend vermogen heeft, terwijl het wordt verneveld met 500 W. Energiebesparing is mogelijk als de buitencondities in gebied 5 of gebied 6 liggen (figuur 1). Uiteraard is het gewenste binnenklimaat bepalend voor de hoeveelheid energie die bespaard kan worden.

Auteur(s): Bert Leffers, Stulz Groep

Lees meer in de PDF